קצת תמונות, קצת מילים

פוסטים שתויגו 'גנגס'

מקלחת ואראנסית

Varanasi, India

Varanasi, India

בבוקר מוקדם

ביחד עם כולם

הם יוצאים לנהר – מתרחצים

מתקדשים

וממשיכים לעמל יומם

מודעות פרסומת