קצת תמונות, קצת מילים

פוסטים שתויגו 'הודו'

Framed!

Mcloed Ganj, Dharamsala, India

Mcloed Ganj, Dharamsala, India

הטבע נתפס ברגע

הופלל ומוסגר

מוחזק ע"י פועל טיבטי

כמו היה מין אטלס אסיאתי

מודעות פרסומת

מקלחת ואראנסית

Varanasi, India

Varanasi, India

בבוקר מוקדם

ביחד עם כולם

הם יוצאים לנהר – מתרחצים

מתקדשים

וממשיכים לעמל יומם


לשחרר את טיבט

Kaserdevi, Almora, India

Kaserdevi, Almora, India

את מצעד החיים הם צועדים

ימים ארוכים ולילות

לשחרר את ארץ מולדתם

מאותן חיות ארורות


חגיגה הודית

Pushkar, Rahjasthan, India

Pushkar, Rahjasthan, India

וברחבי העיר שמחה וצהלה, שם כל הנגנים בעיר הקימו מקהלה.